Kotva

Kurzy


Rezervujte si svá místa na tel: 725 240 439 nebo na emailu: marketahumplikova.ch@seznam.cz

 

Systemické konstelace

Rodinné konstelace jsou metodou rozvoje osobnosti, sebepoznávání a psychoterapie. Umožňují názorně ukázat a pocítit souvislosti a vztahy mezi členy rodiny, případně členy širších systémů.

V případě, že je již na konstelacích obsazeno, je možné se přihlásit jako herec, bez možnosti postavení vlastní konstelace. I když si konstelaci nepostavíte, ostatní role a konstelace jsou pro vás obrovským přínosem. Leckdy je cizí konstelace větším přínosem, než ta vlastní. 

 

 

 

Záloha na konstelace, kurzy nebo semináře slouží jako rezervace místa. Odečítá se z konečné ceny a JE NEVRATNÁ. 

Proto se prosím rozhodněte závazně, protože na vaší další účasti nebo neúčasti je závislá celá skupina.

Moc děkuji za pochopení a těším se na osobní setkání a společné tvoření.

 

 

 

Systemické konstelace

Rodinné konstelace jsou metodou rozvoje osobnosti, sebepoznávání a psychoterapie. Umožňují názorně ukázat a pocítit souvislosti a vztahy mezi členy rodiny, případně členy širších systémů.

V případě, že je již na konstelacích obsazeno, je možné se přihlásit jako herec, bez možnosti postavení vlastní konstelace. I když si konstelaci nepostavíte, ostatní role a konstelace jsou pro vás obrovským přínosem. Leckdy je cizí konstelace větším přínosem, než ta vlastní. 

 

 

 

Kdy: 26.4. 2024  od 14:00 - 21:00

Kdy: 07.6. 2024  od 14:00 - 21:00

Kdy: 13.9. 2024  od 14:00 - 21:00

Kdy: 11.10.2024 od 14:00 - 21:00

kdy: 15.11. 2024 od 14:00 - 21:00

 

 

Kde: Masarykova 750/316, Ústí nad Labem

Cena: 1600 kč pro toho, kdo si postaví vlastní konstelaci

           800kč pro toho, kdo  vlastní konstelaci mít nebude

 

 

č.ú: 2200385039/2010

 

 

 

Konstelační výcvik 2024/2026


16.-17.11.2024       
JÁ a můj původní rodinný systém. JÁ, jenž sdílím osud se svými předky. Předek, se                                    kterým sdílím osud.

4.-5.1.2025      
JÁ a mé vnitřní dítě, jak se vidím a přijímám. Integrační proces.

8.-9.2.2025      
JÁ a můj adolescent. JÁ a vztah k mému tělu. JÁ a škola. JÁ a vztah k autoritám.

29.-30.3.2025     
JÁ a můj vnitřní kritik. JÁ jako rodič.

10.-11.5.2025     
JÁ a můj příchod na svět, porodní konstelace, konstelace traumatu.

13.-15.6.2025 (výjezdní)    
JÁ a supervize. JÁ jako facilitátor - konstelatér. Individuální konstelace, vhledy a náhledy na svá témata.

6.-7.9.2025     
JÁ a můj partner. JÁ jako partner. JÁ a mé vztahy. JÁ a láska ve všech podobách.

18.-19.10.2025     
JÁ a mé symptomy. Já a má Ne-moc. Setkání se svými stíny a strachy, závislosti, posedlosti.

29.-30.11.2025     
JÁ a mé životní poslání. Pracovní konstelace. JÁ a má budoucnost. JÁ, peníze a hojnost.

10.-11.1.2026  
JÁ a pohyby mé duše - regresní konstelace.

Výcvik je sestaven a koncipován tak, že se naučíte nejen stavět konstelace, seznámíte se se systemickými zákonitostmi, ale především pomůžete sami sobě, svým dětem a rodině. Projdete si každým daným tématem a navíc ho zažijete díky skupině z různých úhlů pohledu. Vše do sebe začne postupně zapadat jako puzzle a na konci si sestavíte NOVÝ OBRAZ SEBE SAMA. Srovná se váš rodinný systém i vaše osobní nastavení. A to nejen v mysli, ale i v srdci a v duši.
A to vše prožijte v bezpečném a přátelském prostředí, ve kterém vznikají opravdu hluboké vztahy na celý život.
Mé vedení je jemné, laskavé, plné humoru????, ale zároveň jdeme přímo k jádru věci.

Srdečně Tě zvu na tuto společnou cestu za poznáním ????

Kde: Masarykova 750/316, Ústí nad Labem

Cena: 35 000Kč (možno domluvit se na splátkách)
Záloha (5 tisíc) slouží jako rezervace místa a je nevratná. Proto se prosím opravdu velmi pečlivě rozhodni, zda chceš do tohoto vlaku s námi nastoupit. Protože se z něj vystupuje až na úplném konci????????????. A míst ubývá opravdu rychle????

Lektorka: Mgr. Markéta Humplíková
Kontakt: 725 240 439
marketahumplikova.ch@seznam.cz

 

 

 

 

 

Konstelační výcvik 2023/2025 (OBSAZENO)

2.-3.12 2023        JÁ a můj rodinný systém. JÁ, jenž sdílím osud se svými předky. Předek, se                                          kterým sdílím osud.

13.-14.1.2024       JÁ a mé vnitřní dítě, jak se vidím a přijímám. Integrační proces.

17-18. 2.2024       JÁ a můj adolescent. JÁ a škola. JÁ a vztah k autoritám.

30.-31.3. 2024      JÁ a můj vnitřní kritik. JÁ jako rodič.

4. - 5.  5. 2024      JÁ a můj příchod na svět, porodní konstelace, konstelace traumatu. 

14.-16.6. 2024      JÁ a můj partner. JÁ jako partner. JÁ a láska ve všech podobách.

7. -  8. 9. 2024      JÁ a mé symptomy. Setkání se svými stíny a strachy, závislosti, posedlosti.

19.-20.10.2024      JÁ a mé životní poslání. Pracovní konstelace. JÁ a mé dary. 

                             JÁ, peníze a hojnost.

30.11.-1.12.2024   JÁ a pohyby mé duše - regresní konstelace.

11. - 12.1.2025      JÁ a supervize. JÁ jako facilitátor - konstelatér.

 

Výcvik je sestaven a koncipován tak, že se naučíte nejen stavět konstelace, seznámíte se se systemickými zákonitostmi, ale především pomůžete sami sobě. Projdete si každým daným tématem a navíc ho zažijete díky skupině z různých úhlů pohledu. Vše do sebe začne postupně zapadat jako puzzle a na konci si sestavíte NOVÝ OBRAZ SEBE SAMA. Srovná se váš rodinný systém i vaše osobní nastavení. A to nejen v mysli, ale i v srdci a v duši.

 

Srdečně Tě zvu na tuto společnou cestu

 

 

Kde: Masarykova 750/316, Ústí nad Labem

Cena: 33 000Kč (možno domluvit se na splátkách)

Lektorka: Mgr. Markéta Humplíková

 

 

 

 

Konstelační výcvik pro pokročilé 2023/2024: nadstavbová témata

25.-26.3.2023    Konstelace pěti těl (emocionální, esenciální, x-faktorové, fyzické, mentální)

9.-11.6. 2023     Konstelace archetypů

23.-24.9.2023    Bůh, vina, trest a odpuštění

25.-26.11.2023  Intuice, empatie a odstup

20.-21.1.2024    Astrologické konstelace (integrační)

23.-24.3.2024    Má budoucnost versus můj osud v kontextu podmíněností z pohledu Human                                    Designu

 

 

 

SEMINÁŘ ODBLOKOVÁNÍ EMOCIONÁLNÍHO STRESU POMOCÍ SVALOVÉHO TESTU

KDY:1.-2.6. 2024 

Cena: 3500,- Kč

 

Naučím Tě pracovat s emocionálním stresem v jeho samé příčině. 

K odblokování emocionálního stresu Tě naučím používat svalový test.

 

 

Příčina problému je často v minulosti a tato metoda nám umožní projít spolu symbolicky v čase do věku, kdy se příčinná situace stala, porozumět tomu, co se tehdy stalo z jiné perspektivy, uvidět další možnosti volby, které tehdy byly k dispozici. A tyto nové možnosti volby zapracovat i do našeho dnešního života.

 

Proč se používá svalový test? Protože, když se Tě zeptám na různé věci, odpovíš mi s nejlepším úmyslem a v dobré víře tak, jak si myslíš, že odpověď zní. Ale my už nyní víme, že ve vědomí žijeme z 8% -12 % a ten zbytek se děje v podvědomí a v nevědomí. A ve Tvém těle je zapsané vše, co sis kdy prožili a nejen Ty, ale i tví předci.

Tvůj život je řízen systémy přesvědčení, které jsou ale obrazem toho, jak Tě chtěly vidět rodiče, škola, společnost...Na základě těchto požadavků sis poskládal obraz toho, jaký jsi a jaký bys měl být. A vědomí chce mylně uchránit před bolestí, strachem, strachem z bolesti a dokonce strachem ze strachu. „Chrání“ Tě před tím, abys znovu cítil tu bolest, která pro Tebe byla kdysi tak nesnesitelná. Jsi neustále v režimu UTEČ nebo BOJUJ. Žiješ v přesvědčení, že NEMÁŠ VOLBU. Jako by před Tebou byly zamčené dveře, za kterými se nachází Tvůj vytoužený stav mysli, ale nemáš od nich klíče.

 

Není nutné a dokonce to není ani záměrem, procházet si znovu svá traumata a v negativních emocích pobývat zbytečně dlouho. V této době na sebe zapomínáme být jemní a vlídní. A  my teď na sebe JEMNÍ budeme:)

 

Příčina problému je často v minulosti a tato metoda Ti umožní projít symbolicky v čase do věku, kdy se příčinná situace stala, porozumět tomu, co se tehdy stalo z jiné perspektivy, uvidět další možnosti volby, které tehdy byly k dispozici. A tyto nové možnosti volby zapracovat i do Tvého dnešního života.

 

Ale to už předbíhám

 

 

 

 

3.stupeň - Nadstavbový kurz regresních technik - hlubinné regresní psychoterapie(dle A. Dragomireckého)

Kdy: 20. - 22.9. 2024

Kde: Masarykova 750/316, Ústí nad Labem

Cena: 4 500 kč 

- práce s vnitřním dítětem

- odpuštění

- technika vědomého rození a vědomého umírání

- práce se strachy

- práce se svými stíny (vina, křivda..)

 

Kurz není vhodný:

- pro lidi užívající silná psychofarmaka

- pro těhotné ženy

- pro drogově a alkoholově zavislé

 

 

 

 

Rozšiřující kurz regresních technik (hlubinné abreaktivní psychoterapi dle A.Dragomireckého) - 2. stupeň

Kdy: 

Kde: Masarykova 750/316, Ústí nad Labem

Cena: 4000Kč

Lektorka: Mgr. Markéta Humplíková

- práce s přivtělenými dušemi, entitami...

- čištění prostoru pomocí regresní terapie

- práce s duchovními městy

- regrese přes médium a regrese na dálku

- rušení prokletí, slibů...

 

Kurz není vhodný:

- pro lidi užívající silná psychofarmaka

- pro těhotné ženy

- pro drogově a alkoholově závislé

 

 

 

 

HLUBOKÉ PROŽITKOVÉ SETKÁNÍ S VNITŘNÍM DÍTĚTEM (OBSAZENO)

Kdy: 13.-14.4.2024 od 10:00 - 18:00

Kde: Masarykova 750/316, Ústí nad Labem

Cena: 3 500Kč Lektorka: Mgr. Markéta Humplíková

(záloha 1500 kč na č.ú: 2200385039/2010)

Kontakt: 725 240 439 marketahumplikova.ch@seznam.cz

 

 

Práce s vnitřním dítětem je nejkratší a nejpřímější cestou k sobě samému. Naše vnitřní dítě je malá holčička nebo malý chlapeček, který stále netrpělivě čeká někde ve školce, v nemocnici, osamocený ve svém pokoji, schovaný pod stolem plný strachu, opuštěný, zapomenutý, traumatizovaný, nemilovaný, plnící očekávání..... Čeká, až si ho konečně všimneme, dáme mu pozornost, lásku a bezpodmínečné přijetí. Čeká, až ho přivítáme do našeho srdce a začneme se skrze něj léčit. Práce s vnitřním dítětem je velmi hluboká a skrze ní se stáváme úplnějšími a celistvějšími.

A já vás tímto zvu na tuto uzdravující cestu???? 

 

 

 

HLUBOKÉ PROŽITKOVÉ SETKÁNÍ S VNITŘNÍM DÍTĚTEM (OBSAZENO)

Kdy: 20.-21.4.2024 od 10:00 - 18:00

Kde: Masarykova 750/316, Ústí nad Labem

Cena: 3 500Kč Lektorka: Mgr. Markéta Humplíková

(záloha 1500 kč na č.ú: 2200385039/2010)

Kontakt: 725 240 439 marketahumplikova.ch@seznam.cz

 

 

Práce s vnitřním dítětem je nejkratší a nejpřímější cestou k sobě samému. Naše vnitřní dítě je malá holčička nebo malý chlapeček, který stále netrpělivě čeká někde ve školce, v nemocnici, osamocený ve svém pokoji, schovaný pod stolem plný strachu, opuštěný, zapomenutý, traumatizovaný, nemilovaný, plnící očekávání..... Čeká, až si ho konečně všimneme, dáme mu pozornost, lásku a bezpodmínečné přijetí. Čeká, až ho přivítáme do našeho srdce a začneme se skrze něj léčit. Práce s vnitřním dítětem je velmi hluboká a skrze ní se stáváme úplnějšími a celistvějšími.

A já vás tímto zvu na tuto uzdravující cestu???? 

 

 

 

Prožitkový seminář Bachových esencí

Kdy: 

Kde: Masarykova 750/316, Ústí nad Labem

Cena: 4 000

Lektorka: Mgr. Markéta Humplíková

 

Srdečně vás zvu na dvoudenní seminář Bachových esencí. Podrobně se seznámíte s účinky každé esence. Naučíte se, jak si vybrat správné esence pro sebe, své blízké nebo pro zvířecí miláčky. 

Pochopíte, jak a proč vzniká 38 negativních emocí, které Bachovy esence harmonizují

Esence vylaďují naše emoce a nálady. Je proto důležité správně určit esenci se stejnou vibrační energií, jakou má právě příslušná negativní emoce, nálada. 

Podíváte se hluboko do sebe tak, aby jste dokázali rozebrat svůj duševní stav, pocity a emoce a odnesete si svou vlastní lahvičku, kterou si namícháte na míru, přesně pro vás.

Budeme se učit a "trénovat", jak fungují kombinace Bachových esencí tak, aby se vám vše přirozeně "zarylo pod kůži". Pochopíte, jak spolu jednotlivé emoce souvisí a že žádná se nevyskytuje samostatně, ale v souvislosti s celou škálou dalších potíží. 

 

 

 

Kurz regresních technik 4.stupeň: Spirituální regrese

Kdy: 

Kde: Masarykova 750/316, Ústí nad Labem

Cena: 4 000Kč

Lektorka: Mgr. Markéta Humplíková

 

Spirituální regrese

Práce se silovým zvířetem

Práce s průvodci

Léčení fyzického těla

 

 

 

 

 

 

 

Rozšiřující kurz regresních technik (hlubinné abreaktivní psychoterapi dle A.Dragomireckého) - 5. stupeň

Kdy: 

Kde: Masarykova 750/316, Ústí nad Labem

Cena: 4 000Kč

Lektorka: Mgr. Markéta Humplíková

 

Regrese životů mezi životy

Rada duší

Rýběr života, těla a naší role

Osud - kam máme směřovat a dojít

Esence duše

Knihovna knih - akáša

Naše skupina duší

Průvodce

Regrese bezprostředně posledního života

A spousty dalšího....

 

 

 

Základní kurz regresních technik - hlubinné abreaktivní psychoterapie (dle A. Dragomireckého): 1.stupeň

Kdy: 

Kde: Masarykova 750/316, Ústí nad Labem

Cena: 4 500Kč

Lektorka: Mgr. Markéta Humplíková

Každý z nás hledá občas cestu ven ze svých problémů a omezení. Někoho vede silná touha po sebezdokonalení, jiný jen touží po úlevě a uzdravení.

 

Regrese je návrat zpět, je to nástroj, pomocí něhož můžeme dohledat a léčit původní příčiny našich potíží. Umožňuje nám prozkoumat časovou osu našeho vývoje. Ta zahrnuje kompletní informace vztahující se k našemu současnému životu, dětství, porodu, prenatálu, početí... Na počátku našeho pátrání je důležité ujasnit si téma. Většinou je na první pohled zřejmé – může jít o nemoc či různé obtíže, jako např. strachy, fobie, vztahové problémy, momentální krize v určité oblasti života, reakce na ztrátu blízké osoby, nepřekonané trauma, ztrátu smyslu žití, deprese či různé závislosti. Někteří lidé pociťují celkovou nespokojenost se svým životem, případně již od dětství mají pocit, že sem nepatří, že tady nechtějí být. Jiným se dějí zvláštní, nevysvětlitelné věci.

 

OBSAHEM KURZU JE:

- Pochopení fungování psychiky a vzniku psychosomatických, psychických potíží a zacyklení ve vlastním životě

- Pochopení základních postupů hlubinné abreaktivní psychoterapie (regrese), tak abyste ji mohli použit v praxi

- Rozeznávání a zpracování záznamů bolestných událostí (engramů), vyhledávání příčin bloků, traumat a nefunkčních programů

- Uvědomění si životních událostí, které zasahují do našeho přítomného života

- Pochopení, přijmutí a zpracování vyhledaných událostí

- Zpracování životních ztrát

- Pochopení partnerských a rodinných vztahů

- Osobní a duchovní rozvoj

- Pomoc sobě i druhým

 

Kurz není vhodný:

- pro lidi užívající silná psychofarmaka

- pro těhotné ženy

- pro drogově a alkoholově zavislé

 

Svoji minulost už nemůžeme změnit. Cestou hlubokého poznání, pochopení a následného přijetí máme možnost získat pomyslný klíč, který nám umožní osvobodit se ze svého vnitřního vězení.

 

 

 

Regresní konstelace - pohyby duše

Kdy: 

Kde: Masarykova 750/316, Ústí nad Labem

Cena: 1200 kč

regresní konstelace vznikly jako takový pokus, který se ukázal být velice podařeným:). Pod mým vedením přišel na svět nový směr konstelací. Skloubením systemickým konstelací a regresní terapie vznikla metoda, která vám pomůže nahlédnout za oponu souvislostí vašich bloků, strachů, pocitů...., které v přítomnosti žijete, zároveň si je nesete z minulosti a nadále vás hluboce ovlivňují.

Budeme hledat souvislosti mezi přítomným a minulým životem, zároveň tyto souvislosti pochopíme, odžijeme, uvolníme a zpracujeme tak, aby vám nadále do vašich životů nezasahovaly. Budeme rušit sliby, prokletí a odhalovat skrytá tajemství vašich duší. Budete stát tváří tvář sami sobě!!!

 

 

 

V případě, že je již na konstelacích obsazeno, je možné se přihlásit jako herec, bez možnosti postavení vlastní konstelace. I když si konstelaci nepostavíte, ostatní role a konstelace jsou pro vás obrovským přínosem. Leckdy je cizí konstelace větším přínosem, než ta vlastní. 

 

Rezervujte si svá místa na tel: 725 240 439 nebo na emailu: marketahumplikova.ch@seznam.cz