Kotva

Pro koho je vhodná


Kineziologie je určena

 

- všem, kteří na sobě chtějí pracovat a změnit svůj život

 

- všem, kteří se chtějí zbavit svých starých přesvědčení, vědomých i nevědomých představ, 

  nezdravých názorů...

 

- metoda může být použita u lidí různého věku, těhotných žen i malých dětí

 

- metoda může být použita u zvířat prostřednictvím třetí osoby

 

- odblokování malých dětí, starých či nehybných lidí lze provádět přes matku nebo jiného  

   rodinného účastníka, pokud k tomu má dotyčný povolení.

 

Terapie je vhodná jak pro dospělé, tak i děti. Děti z podstaty své situace neumějí nebo nemohou vyjádřit své emoce, musí je potlačit a nějak žít dál. Jde však často o startovní bod psychických problémů, jako jsou pocity méněcennosti, problémové chování, závislosti, strachy, psychosomatické nemoci. Děti často odrážejí problémy svých rodičů, proto je efektivní pracovat i s rodičem.

S většími dětmi se pracuje stejně jako s dospělými, s velmi malými dětmi, miminky obvykle přes matku nebo otce. Sezení s dětmi probíhá tak, že pokud je dítě ochotné spolupracovat, pracuji s ním. Pokud je čilejší, nesoustředěné nebo bojácné pracuji s rodičem.