Kotva

Co je kneziologie


KINEZIOLOGIE ONE BRAIN (jednotný mozek)

“Three In One Concepts”

(Tři v jednom – jednota těla, mysli a ducha)

Kineziologie je postavena na poznatcích tradiční čínské medicíny, zároveň slučuje tyto poznatky s psychoterapií a západní medicínou.

 

Název této metody je odvozen od ideálního chodu mozku, kdy pravá i levá hemisféra, ale i přední a zadní mozek, dokonale spolupracují.

 

 Kineziologie One Brain je jemná terapeutická metodakterá pracuje s emocionálním stresem v jeho samé příčině. Příčina problému je často v minulosti a tato metoda nám umožní projít spolu symbolicky v čase do věku, kdy se příčinná situace stala, porozumět tomu, co se tehdy stalo z jiné perspektivy, uvidět další možnosti volby, které tehdy byly k dispozici. A tyto nové možnosti volby zapracovat i do našeho dnešního života.

Není nutné a dokonce to není ani záměrem, procházet si znovu svá traumata a v negativních emocích pobývat zbytečně dlouho. V této době na sebe zapomínáme být jemní a vlídní. A při kineziologickém odbloku na sebe JEMNÍ budeme:)

 

 

PUVOD KINEZIOLOGIE

Původně kineziologie vznikala jako metoda zabývající se problémy dětí, které trápí dyslexie. Což není jen porucha učení, čtení, psaní, ale i nedostatečná koordinace pohybů, porucha koncentrace a hyperaktivita. To vše je podle autorů této metody nesprávná komunikace mezi přední a zadní částí mozku a též mezi pravou a levou mozkovou hemisférou.

 

Časem se ukázalo, že kineziologie je metoda, která může být úspěšně využívána při řešení jakéhokoliv problému, bez ohledu na věk osoby.

 

Kineziologie nepracuje s problémem, ale s negativními emocemi, které způsobily jejich vznik. To znamená, že každý člověk, jenž je nositelem vlastních problémů, je i zdrojem jejich řešení, pokud je ochoten spolupracovat a má opravdovou touhu se problému zbavit.

 

Kineziologie se u nás vyučuje v soukromých kurzech již od roku 1994. Do střední Evropy ji přinesla americká lektorka Carol Ann Hontz, která stále v Praze přednáší a vede vyšší kurzy.
Základní kurzy na sebe navazují jako stupně vzdělání. Zde se účastníci učí postupy a zvládání pracovních korekcí.

 

Velmi podstatné je, že účastníci kineziologických kurzů pracují sami na sobě, což umožňuje dokonalé uvolnění a odstranění vlastních bloků a problémů. Tím jsou lépe schopni pochopit a spolupracovat na problémech klienta. Pomocí kineziologie může být odblokován jakýkoliv stres či strach, který nám znepříjemňuje každodenní život a omezuje nás. Kineziologie nabízí nekonečné možnosti, jak se „vyléčit“ a najít harmonii vlastního života.