Kotva

Certifikáty


1. stupeň “NÁSTROJE PROFESE” (Bc.Lenka Hanzalová Hilgerová)

2. stupeň “ZLEPŠENÍ UVĚDOMĚNÍ UČENÍ” (Bc.Lenka Hanzalová Hilgerová)

3. stupeň “KÓDY TĚLA” (Bc.Lenka Hanzalová Hilgerová)

4. stupeň "JEDNOTNÝ MOZEK - pro pokročilé" (Bc.Lenka Hanzalová Hilgerová)

4. stupeň "JEDNOTNÝ MOZEK - pro pokročilé" (Laďka Vala-Kovaříková)

5. stupeň "HLASITĚJŠÍ NEŽ SLOVA" (Bc.Lenka Hanzalová Hilgerová)

6. stupeň "STRUKTURÁLNÍ NEUROLOGIE" (Mgr. Lada Říhová)

7. stupeň "VZTAHY V OHROŽENÍ" (Laďka Vala-Kovaříková)

8. stupeň "TĚLESNÉ OKRUHY, BOLEST A POROZUMĚNÍ (Ing. Zuzana Fečková Franková)

9. stupeň "DĚTSTVÍ, SEXUALITA A STÁRNUTÍ" (Ing. Zuzana Fečková Franková)

10.stupeň "DOSPĚLOST, ZRALOST A LÁSKA" (Ing. Zuzana Fečková Fránková)

 

Minikurzy kineziologie:

Svět barometru (Bc. Lenka HilgerováHanzalová)

Barometr na těle (Bc. Lenka Hilgerová Hanzalová)

Odblokování tvořivého psaní (Laďka Vala-Kovaříková)

"Zneužívání" (Laďka Vala-Kovaříková)

Alergie (Laďka Vala-Kovaříková)

Postoje (Bc. Lenka HilgerováHanzalová)

Žadné výmluvy (Laďka Vala-Kovaříková)

 

Semináře:

Hojnost a peníze (Bc. Lenka Hilgerová Hanzalová)

Léčení čakrovými kameny (Bc. Lenka Hilgerová Hanzalová)REGRESNÍ TERAPIE (Míla Lukášová):

Základní výcvik regrese (získání základních vědomostí o fungování lidské psychiky, osvojení si praxe hlubinné regresní tecniky)

 

Výcvik regrese - pokračující I. - "Start do života", "Dětství a vztahy", "Vědomé umírání" (zpracování témat: početí, prenatální vývoj a porodní trauma. Sebehodnota a zdravá sebeláska, vnitřní dítě, životní rekapitulace, práce s "přivtělenými duchy")

 

Výcvik regrese pro pokročilé - pokračující II.  - "Temné stránky osobnosti" (stinná témata psychiky-chtění, moc, sexualita, magie, různé druhy strachu, role oběti a viníka, psychospirituální krize)

 

"Vědomé umírání" (životní rekapitulace zpracování nahromaděných křivd a vin, pohled na naše přání a touhy. Práce s "přivtělenými duchy". 

 

"Práce s vnitřním dítětem"

 

REGRESNÍ TERAPIE: (Dominika Pluhařová a František Cappelari)

1. stupeň : Základní kurz Hlubinné regresní terapie 

2. stupeň : Pokračovací kurz HRT

 

BACHOVY ESENCE: 

 Bachovy esence a sebepoznání (PaedDr. et. Mgr. Marie Kotábová)

 Mezinárodního vzdělávání BIEP Level 1 (Bachovo centrum - Dr.Katarina Michel)

 Mezinárodního vzdělávání BIEP Level 2 (Bachovo centrum - Dr.Katarina Michel)

 

ROČNÍ KONSTELAČNÍ VÝCVIK 2017/2018 (Laďka Vala Kovaříková)

ROČNÍ KONSTELAČNÍ VÝCVIK 2018/2019 (Laďka Vala Kovaříková)

ZÁKLADNÍ SYSTEMICKÉ PRINCIPY 

POROD, DĚTSKÉ JÁ, STUPNĚ VĚDOMÍ V  PRŮBĚHU ŽIVOTA

ADOLESCENCE

ŽIVOTNÍ INTEGRAČNÍ PROCES

PARTNERSKÉ VZTAHY

KONSTELACE TRAUMATU

SYSTEMICKÉ KONSTELACE

SUPERVIZE

 

 


OSTATNÍ SEMINÁŘE A KURZY:

Reiki 1. stupeň (Lenka Hilgerová Hanzalová)

Automatické písmo (Lenka Hilgerová Hanzalová)

Automatická kresba (kresba aurogramu, čakrogramu, energetické, harmonizační a léčivé obrázky… (Lenka Hilgerová Hanzalová)

ESP (mimosmyslové vnímání, Lenka Hilgerová Hanzalová)

Socioterapie (spol. Člověk v tísni, o.p.s.)

1.-3. stupeň REIKI (Ivana Kukačková)

Automatická diagnostická kresba (Jarka Matušková)

Škola života (Jarka Matušková)

Metoda PPP I. (Pochopit, Přijmout,Propustit) (Míla Bubník)

Metoda PPP II. (Míla Bubník)

Shamballa 1024 1.-3.stupeň (Petra Poupětová)

Astroškola (Renata Štěpánová)

Večerní škola Feng shui (Hrazdírová)

 

 

Jak pracovat s úzkostným dítětem: Michal Prokeš

"Sebepoškozování : příčiny a jak dítěti pomoci: Michal Prokeš

 

Moderní Kurandera 1, žena ve své síle: Lucie Chaya Chvojková

Moderní Kurandera 2, posvátná sexualita: Lucie Chaya Chvojková

 

Výcvik koučování: Vysoká škola aplikované psychologie Terezín (2020/2021): Petr Růžička a Dana Kodešová

 

HUMAN DESIGN: Jakub Střítezský

1. Žít svůj design

2. RAVE ABC

3. RAVE KARTOGRAFIE

4. Profesionální výcvik - PTL1

 

 

Psychosociální rehabilitace (Magisterské studium na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské Univerzity)