Kotva

Přehled esencí


1 ŘEPÍK – AGRIMONY (Antagonismus)

Právě teď se zdá být svět pořádně problematickým a nepřátelským místem. Ačkoliv se ze všech sil snažím věci obrátit v žert, stále se mi dostávají pod kůži. Ukrývám se za úsměv, abych se co nejvíc odvrátil od hloupých a bezcenných myšlenek, ale uvnitř se většinu času trápím. Vyžaduje to tolik úsilí povznést se nad to všechno. A opravdu mě to vyčerpává. Je to džungle venku kolem!

 

Klíčová slova: UKRÝVÁNÍ PROBLÉMŮ ZA USMĚVAVÝ OBLIČEJ

 

Agrimony je vhodný pro lidi, často vypadající vesele a žertovně, jejichž

životní radost ale ukrývá strachy, obavy, jako i pravé vnitřní útrapy, které

se snaží skrýt před sebou samým právě tak jako před ostatními. O

vyskytující bolesti nebo nepříjemnosti, budou pravděpodobně žertovat a

neexistuje u nich žádná ochota postavit se strachům. Vyhýbají se

osamělosti a silně výrazná sociální stránka slouží k tomu, že jako rozptýlení vyhledávají

společnost jiných lidí.Pokouší se ignorovat tmavou stránku života a místo toho upřednostňují

nebrat věci vážně a vyhýbat se konfrontaci. Nepokojný spánek v noci může být rovněž

pociťován jako zátěž a zesiluje se bouřlivými a trýznivými myšlenkami(viz také White

Chestnut – Bílý kaštan). Lidé typu Agrimony mohou mít také sklony potlačovat své potíže a

starosti silnou konzumací alkoholu, drog, tabletek nebo nadměrným jídlem.

 

Pozitivní potenciál Agrimony je v tom, být opravdu radostným a společenským, sdělovat své

skutečné pocity a akceptovat, že život má i svou méně příjemnou stránku. Radost a

bezstarostnost pak pramení z upřímně prožitého pocitu

akceptování vlastní osobnosti a z vnitřní radosti. Problémy

vidí ze správné perspektivy a mohou se stát diplomatickým

nositelem míru a spokojenosti.

 

 

2 . Osika – Aspen (Antagonismus)

Život je neustálý zápas „JÁ VYHRAJI, TY PROHRAJEŠ“ – a častěji, než si chci přiznat, prohrávám já. Samozřejmě, sem tam se mi podaří získat kousek sebe sama zpět, ale v podstatě vše, co mohu udělat je, že si nechám masku na tváři. Někdy mě přemohou děsivé záchvaty strachu, dokonce paniky. Nedokažu si vysvětlit proč, přesto najednou podlehnu panice. Je to všechno strašná dřina. Co mě stojí sil zvládnout to.

 

Klíčová slova: STRACHY A OBAVY Z NEZNÁMÝCH PŘÍČIN

 

Aspen je vhodný pro lidi, kteří bez určitého důvodu propadají náhlým strachům a

obavám a kteří jsou proto všeobecně nervózní a úzkostliví. Typickým způsobem

použití Aspenu je po probuzení se ze zlého snu, nebo i tehdy, když byl sen hned

zapomenutý. Aspen pomáhá malým dětem které trpí nočními můrami a pocity

strachu(viz Rock Rose).

 

Typické strachy typu Aspen se mohou objevit přes den i v noci: když je člověk sám nebo ve

společnosti přátel, může přijít nevysvětlitelná úzkost nebo předtucha hrozícího neštěstí, doprovázené

i chvěním.

 

Pozitivní potenciál Aspen u je stav vnitřního klidu, jistoty a nebojácnosti. Úzkostlivé obavy nahradí

přání po nových dobrodružstvích a prožitcích, bez ohledu na těžkosti a nebezpečí.

 

Dr. Bach k tomu napsal: „Když toto poznání přijmeme, pak zanecháme bolesti a utrpení, pak leží za

námi starost, obava či strach, přerosteme všechno kromě radosti ze života, radosti ze smrti a radosti

z naší nesmrtelnosti…můžeme jít touto cestou přes jakékoliv nebezpečí, přes jakékoliv těžkosti,

osvobození od strachu.“

 

 

 

3. Buk – Beech (Nadšení)

K čertu s nimi! Většina lidí je hloupá a bezvýznamná! Říkají, že jsem příliš kritický. No a co? Někdo je „musí srovnat do latě!“. Tak jsem sarkastický, no a ? Rozčilují mě i můj život mě rozčiluje! Ach Bože, kdybych se tak mohl pro něco nadchnout. Dal bych cokoliv, abych mohl opět cítit, že žiju naplno.

 

Klíčová slova: KRITIKA A NETOLERANTNOST VŮČI OSTATNÍM Beech pomáhá lidem, kteří neustále kritizují, nemají žádné porozumění k nedostatkům jiných a nechtějí dělat žádné ústupky. To dobré na jiných lidech vnímají jen velmi těžko. Tím u nich vzniká silný pocit vlastní převahy, připravenost k ryzímu posuzování a arogantní jednání. Podrážděně reagují i na zmatenost či jiné chování jiných lidí. Jsou přesvědčeni, že mají vždy pravdu a všichni ostatní se mýlí (viz také Impatiens). Pozitivní potenciál Beech se projevuje v toleranci, rozvoji soucitu a pocitem propojenosti s ostatními lidmi. Beech vynáší na povrch pozitivní vlastnosti, které člověku umožňují vidět i přes mnohé nedostatky dobro v jiných lidech.

 

 

4. Zeměžluč – Centaury (Odloučení)

Většinou jsem unavený, vyčerpaný. Je to tak beznadějné, když člověk musí žít podle očekávání druhých. Cítím se pronásledovaný, protože jsem pronásledovaný – stále, každým. Přestože vím, že to sám dovolím, jsem tak odloučený od sebe samého, že se mi zdá, že nemám žádnou vlastní vůli. Je to strašně deprimující.

Klíčová slova: SLABÁ VŮLE A OVLIVNITELNOST

 

Centaury je pro lidi, kteří jen těžko říkají „ne“. Nechávají se často využívat

nebo dokonce komandovat druhými. Obvykle připadají jiným lidem

nesmělí, plaší a tiší, s malou silou vůle. To může vést až tak daleko, že

pokorně nesou vůli jiných, i když k tomu není žádný pravý důvod. I když

jsou sami nespokojeni, potlačí radši své vlastní přání nebo i povolání,než

aby riskovali konfrontaci. Úzkostlivě dělají věci „správně“, jsou lehce ovlivnitelní jinými.

Využívání ostatními a bez schopnosti uhájit sebe, vede k tendenci ztrácet energii a rychle se

unavit.

 

Pozitivní potenciál Centaury se ukazuje v lidech, kteří rádi a nenápadně dělají něco pro

druhé, ale bez potlačování svých vlastních potřeb. Mohou vyjadřovat a hájit své vlastní

názory a dobře vycházet s ostatními lidmi. Co je však nejdůležitější: poznáním vlastních přání

a potřeb mohou s rozhodností a energií následovat vlastní životní cestu, nezávisle na mínění

a názorech jiných.

 

 

 

5. Voskovka – Cerato (žal a pocit viny)

Hluboko v sobě se cítím zrazený životem jako takovým. A přitom zjišťuji, že se chovám tak, jako by to byla moje vina, Uklidňuji lidi, smířím se s nimi – dokonce i tehdy, když mi ublíží – všechno, abych byl přijatelný. Ovšemže mám svoje názory, ale to je méně důležité než abych nedělal vlny. Chci od ostatních, aby mi potvrdili, že jsem prima, i když kvůli tomu musím udělat kompromis s mým vlastním přesvědčením.

Klíčová slova: HLEDÁNÍ RADY A POTVRZOVÁNÍ U OSTATNÍCH LIDÍ Cerato je vhodné pro lidi, kteří nedůvěřují při rozhodování svému vlastnímu úsudku. I když poznají své pravé přání a potřeby a mají plno vnitřní moudrosti a intuitivních schopností, hledají neustále cizí rady a schválení. Nechávají se vést radami jiných, namísto toho, aby důvěřovali vlastnímu mínění. Ve stavu nemoci vyzkouší na doporučení jiných všechny různorodé formy terapie. Pozitivní stav Cerato je vidět u lidí, kteří důvěřují své vlastní vnitřní pravdě a intuici a následují ji. Jsou nenápadným způsobem jistí a rozhodní, nacházejí svou pravou životní cestu a následují ji s radostí.

 

 

 

6. Mirabelka – Cherry plum (lhostejnost)

Můj život je nudná, šedá poušť. Je těžké žít, když se cítíte rozložený a zbytečný. Naprosto jsem ztratil kontakt se sebou, cítím se, jako bych byl na pokraji nervového zhroucení, nebo měl vybouchnout a udělat někomu něco strašného v záchvatu slepé zuřivosti, nebo dokonce ublížit sám sobě. Všechno mě příliš bolestně skličuje!

Klíčová slova: STRACH ZE ZTRÁTY KONTROLY Cherry Plum je pro lidi, kteří mají strach, že ztratí kontrolu nad svým chováním. Může u nich nastat pocit, jakoby stáli před nervovým zhroucením. Převládá u nich jak zoufalství, tak i strach ze ztráty rozumu. Cherry Plum je žádoucí, když tito lidé cítí, že stojí krátce před „ výbuchem“. K tomu se přidá ještě strach z nekontrolovatelných impulsů. Skutečně může dojít k neobyčejně zraňujícím urážkám a hysterickému chování vůči přátelům i členům rodiny, které se vystupňují až k výbuchu zuřivosti. Pozitivní potenciál Cherry Plum je vidět u lidí, kteří díky svému vnitřnímu klidu a mírnosti jednají a konají racionálně. Pokud je tento stav však závažný, doporučujeme pomoc dobrého terapeuta.

 

 

 

7. Pupen kaštanu – Chestnut But (Lhostejnost)

Už na ničem nezáleží. Všechno co udělám, se zdá byt nesprávné, tak proč bych se měl vůbec obtěžovat nějakou činností? Stejné situace se mi neustále vrací znovu a znovu, nikdy se jich nezbavím. Jestli mají mrtví nějaké pocity, musí se cítit jako já – otupělí. Kdybych tak mohl zapomenout na minulost!

 

Klíčová slova: NESCHOPNOST POUČIT SE Z CHYB Chestnut Bud je vhodný pro lidi,kteří se nepoučí ze zkušeností, čímž pokrok v životě není možný Opakují stejné chyby, například vyhledávají znovu a znovu nesprávné partnery nebo pokračují v nevhodném zaměstnání. Místo toho, aby chyby zpracovali a poučili se z nich, snaží se na špatné zkušenosti jednoduše zapomenout. Proto nemají ani žádné základy, z nichž by činili budoucí rozhodnutí. Možná že se u nich vyskytují i opakující se nemoci. Nikdy si nekladou otázku proč, a proto se ani nemohou zabývat její základní příčinou. Pozitivní potenciál Chestnut Bud: jak napsal Dr. Bach:„Tento květ nám pomůže využít každodenních zkušeností a vidět sebe i své chyby, jako když je dělají jiní.“ Pozitivní osobnost Chestnut Bud objektivně pozoruje své chyby a učí se z každé zkušenosti. Tím získává poznání a moudrost, jak se v životě pohybovat kupředu. Je mentálně aktivní a ve stavu učit se pozorováním ostatních.

 

 

 

8. Čekanka – Chicory (Hněv)

K čertu, správně, jsem blázen! I vy byste byli, kdyby vám ostatní odepřeli způsob života, po kterém toužíte. Nedostává se mi žádného ocenění za to, co dělám, abych „jim“ pomohl a podpořil „je“, ani obyčejného pochopení! Nejsem sobecký ani náročný, já chci jen uznání, které mi patří. A přísahám Bohu, dokud ho nedostanu, někdo za to bude těžce pykat!

 

Klíčová slova: PŘIVLASTŇOVÁNÍ, PŘEHNANÁ OCHRANA Chicory potřebují lidé, kteří ve velké míře ovládají a svými starostmi o jiné egocentricky manipulují. Vyznačují se silnou vůlí a od ostatních očekávají, že se podřídí jejich vlastním hodnotám, což se může projevit v kritice, vměšování, výčitkách a námitkách. To bývá, když očekávají odpovídající protislužbu. Osamělost považují za nepříjemnou. Neustálou pozornost a neustálou službu považují za samozřejmost: typickými jsou majetnicky dominující otcové nebo matky, kteří drží „na uzdě“ již své dospělé děti. I když jsou vnitřně silní, může u nich dojít k sebelítosti a lehce u nich vzniká pocit uraženosti. Tito lidé jsou často upovídaní, mají strnulé názory a chuť na hádky a vzájemné diskuse. Chicory je vhodné i pro děti, které vyžadují neustálou pozornost. Pozitivní potenciál Chicory je vidět u lidí, kteří jsou schopni nezištně se starat o druhé a darovat jim skutečnou mateřskou lásku. Dávají, aniž by za to cokoli očekávali. S jejich pocitem naplněnosti a sebejistoty už není potřebné hledat potvrzení u druhých, že si lásku zaslouží.

 

 

 

9. Plamínek – Clematis (zájem/mrzutost, odpor)

Nikdo se o mě nezajímá a mě to velmi zlobí. Tak se prostě stáhnu do svých myšlenek a vystačím si sám se sebou. To, co si v myšlenkách vytvořím, je v každém případě mnohem zajímavější, než to, co se děje venku. Dokud o mě někdo neprojeví zájem, ani já ho neprojevím. Jestli musím být sám, radši budu se sebou.

 

Klíčová slova: ZASNĚNOST, NEDOSTATEČNÝ ZÁJEM O PŘÍTOMNOST Clematis je vhodný pro lidi, kteří žijí ve svém vlastním světě, nemají zájem o realitu a jen těžko žijí v přítomnosti. Tito lidé nejsou ve skutečnosti šťastní a touží po lepších časech, ale nejsou aktivní, aby je uskutečnili. Jejich špatná paměť jim nedovoluje věnovat se detailům. Mají sklony k nedostatku vitality a energie. Budí dojem duševní nepřítomnosti. Upřednostňují samotu a vyhýbají se konfrontaci tím, že se stáhnou do sebe. V nemoci nevyvíjejí žádné úsilí, aby se uzdravili. Nedostatečná koncentrace a duševní nepřítomnost mohou vést k častým nehodám. Děti typu Clematis se jen těžko koncentrují. Pramení to z toho, že mají větší sklon k dennímu snění než nedostatek schopností. Pozitivní potenciál Clematis pozůstává z živého zájmu o okolní svět a životní radost. Vědomí reality a přítomného okamžiku vychází z vnitřního zaměření na cíl, že budoucnost vytváří přítomnost. Přes pevné zakotvení v reálném světě mohou dobře kontrolovat své myšlenkové pochody a koncentraci.

 

 

 

10. Plané jablko – Crab apple (Lhostejnost)

Snesu téměř vše, kromě příznaků nemocí a nedostatečné hygieny. Nečistota, skvrny všeho druhu – fyzickými problémy tohoto druhu jsem posedlý. Je důležité se stakovými okolnostmi okamžitě vypořádat, Léta chodím po doktorech, abych se zbavil vlastních příznaků. Nechci aby byl na mě nějaký vidět. Vzhled je strašně důležitý. Ve skutečnosti je to skoro všechno, na čem doopravdy záleží.

 

Klíčová slova: POCITY MÉNĚCENNOSTI, POCIT NEČISTOTY Crab Apple je „čistícím prostředkem“ pro duši a tělo a doporučuje se lidem, kteří cítí vnitřní nebo vnější pocit nečistoty. Může se však jednat i o přemrštěný smysl pro čistotu a pořádek nebo o nutkavou fixaci na hygienu a maličkosti. Crab Apple je skvělým pomocníkem u lidí, kteří se cítí trapně za nepříjemné tělesné symptomy jako jsou kožní vyrážky nebo výtoky. Při neúspěšné léčbě reagují velmi sklesle (viz též Gentian). Při kožních vyrážkách se může Crab Apple užívat zevně: jako lotion (několik kapek do vody), jako zábal nebo jej mohou přidat do koupele(10 kapek). Pozitivní potenciál Crab Apple je v tom, získat pozitivní náhled na sebe sama a vlastní tělo i přes jeho nedokonalosti. Takto získaný pozitivní obraz sebe samého vede k trpělivému vnímání vlastního vzhledu i okolí.

 

 

11. Jilm – Elm (Strach ze ztráty)

Nesu na ramenou tolik zodpovědnosti, protože kdybych to nedělal, ztratil bych lásku, pozornost a ocenění, po kterých tak zoufale toužím. Raději se budu soužit, než abych někoho zklamal. Jakkoliv nepřiměřeně se cítím v souvislosti s dosahováním dokonalosti, stojí mi za to snažit se ze všech sil, i kdyby mě to mělo stát život. Snažení přináší jedinou jistotu, kterou život musí nabídnout. Nemohu zradit svůj životní styl, nemohu zklamat ostatní – to by byla definitivní zrada.

 

Klíčová slova: PŘETÍŽENOST ZODPOVĚDNOSTÍ Elm je pro lidi, kteří se cítí přetížení úkoly a vlastní zodpovědností. Jinak schopní a spolehliví, najednou ztrácí důvěru ve vlastní schopnosti a cítí se poraženi. Mnohokrát právě k této skupině lidí patří úspěšný manager, pracující ve vedoucí funkci, ve které je zodpovědný i za úspěch ostatních, například lékaři, učitelé, terapeuti, obchodní vedoucí. Elm je vhodný v situacích, když tito schopní lidé najednou cítí, že nestačí na své úkoly nebo svou zodpovědnost, že nezvládají denní život nebo že je právě ten pohlcuje. Často je to však způsobeno tím, že si naberou příliš mnoho práce bez toho, aby u toho dbali na své vlastní zdraví. Nakonec se dostavuje depresivní rozpoložení a pocit vyčerpání, propojený s dočasnými pochybnostmi o své sebeúctě. Samotná krátkodobá pochybnost o svých vlastních schopnostech vede k pocitu slabosti a neschopnosti. Pozitivním potenciálem je znovuobnovení víry ve vlastní schopnosti a návrat k normální výkonnosti a sebejistotě. Problémy jsou opět viděny ze správné perspektivy a člověk přibírá jenom tolik úkolů, kolik je schopen zvládnout. Zároveň mu zůstává i čas věnovat se vlastním potřebám.

 

 

 

12 – Hořec – Gentian (Lhostejnost + Mrzutost, Odpor)

Neexistuje nic, co bych mohl udělat se zmatkem, ve kterém se nacházím. Nelze hovořit o vlastních pochybnostech, nebo nedostatku odvahy. Nic by to nezměnilo, protože je to nezajímá. Kromě toho, mluvím-li s nimi o tomto, jsou ještě horší. Mrzutost (odpor), ticho a ústup se staly způsobem života. Lhostejnost je lepší než další odmítání.

 

Klíčová slova: SKLÍČENOST, PORAŽENOST Gentian působí proti pochybnostem a sklíčenosti.Postižení jsou snadno zbaveni odvahy a depresí, když se jim věci vymknou z rukou nebo nastoupí těžkosti. Na rozdíl od Mustard není pro jejich depresivní rozladění přesně stanovitelná příčina. V nemoci mohou kráčet cestou zlepšení a i v životě dosahovat pokroky, ale jakékoliv menší zvraty je snadno dovedou ke ztrátě důvěry. Gentian je nápomocný u lidí, kteří se cítí poraženě a sklíčeně při dlouhé nebo stále se vracející nemoci.Je vhodný i pro děti, které kvůli školnímu přetížení ztrácí odvahu. Pozitivní potenciál Gentian je uvědomění si, že člověk nikdy neselže, když dělá to nejlepší, nezávisle na konečném výsledku. Žádná překážka není nepřekonatelná, žádný úkol příliš velký na to, aby ho nezvládnul. Vzniká pozitivní přesvědčení, že se nakonec všechny těžkosti dají překonat.

 

 

 

13. Kručinka – Gorse (strach ze ztráty)

Vzdal jsem se. Moje situace je beznadějná a já jsem bezmocný – zablokovaný v každém směru. Pod maskou jsem zoufalý, téměř strnulý v obličeji z toho, co všechno se ještě může nepodařit. Vím, že si v sobě ponesu tuto úzkost celý zbytek života. Popravdě řečeno, ze strachu jsem ztratil srdce.

 

Klíčová slova: BEZNADĚJ, ZOUFALSTVÍ Gorse se používá při extrémní beznaději a zoufalství,když člověk rezignuje a vzdává boj.Postižení mohou trpět pocitem, že všechno je beznadějné a bezvýchodiskové a neexistuje již žádná naděje na řešení problému. Je možné, že toto přesvědčení vychází i z toho, že jejich nemoc je dědičná a proto nevyléčitelná. Věří, že jsou tak odsouzeni k bolesti a utrpení a nezkouší nic dělat, aby se jejich stav zlepšil. Aby udělali laskavost své rodině nebo svým blízkým, vyzkouší různé možnosti léčení. Ale nemají ani naději ani víru, že by jim přinesly zlepšení. Dr. Bach k tomu napsal: „Vypadají, jakoby ke svému životu potřebovali slunce a tak zahnali kalné, temné mraky.“ Pozitivní potenciál Gorse je nabýt víru a naději navzdory stávajícímu fyzickému nebo duševnímu problému. Pacient je opět plný naděje, štěstí a je schopen přijmout nemoc jako pozitivní zkušenost. V méně těžkých případech dochází i k pocitu, že se člověk cítí na cestě k uzdravení.

 

 

 

14. Vřes – Heather (Žal a pocit viny)

 Bůh ví, že se vždycky snažím dělat, co mohu! Ale stále se nemohu ubránit pocitu viny, i když nemám vůbec nic společného s tím, co se nadaří. A neubráním se ani žalu nad mými vlastními skutečnými neúspěchy, chorobami nebo chybami. Prosím, pochopte a přijměte mě – řekněte mi, že si vedu dobře. A prosím, nenechávejte mě samotného.

 

Klíčová slova: SOUSTŘEDĚNÍ SE NA SEBE, UPOVÍDANOST Heather je skvělý pro lidi, kteří si ze své životní situace nebo nemoci vytvořili právo, že nejsou schopni se zabývat mezilidskými vztahy k jiným lidem. Jejich extrémní potřeba, být pořád ve středu, prakticky ubíjí ostatní lidi. Přehánějí své symptomy a z maličkostí dělají extrémní věci. Nutkání mluvit vede k tomu, že potřebují publikum, kterému objasňují do detailu všechno, bez toho, aby jiné pustili ke slovu. Mají sklon mluvit rychle, blízko posluchačova obličeje. Tito lidé nechtějí být sami, ale nechápou, že jiní lidé se jim raději vyhýbají. Prakticky totiž „vysávají“ jejich vitalitu a nevěnují se žádným problémům jiných. Pozitivním potenciálem Heather je člověk, který nesobecky naslouchá a má porozumění pro starosti jiných, čímž jim poskytuje velkou pomoc. Svůj vlastní žal je schopen pozitivně využít tím, že se umí vcítit do druhých.

 

 

 

15. Cesmína – Holly (Přijetí/Anagonismus)

 Nepřijmu žádné zpochybňování mé autority! A chci, aby se tato situace napravila teď hned! Už si nedovolím opět ztratit kontrolu nad svým životem – NIKDY. Kuj železo, dokud je žhavé. Hni sebou! Udělej to TEĎ, nebo se dočkáš skutečného boje.

 

Klíčová slova: ZÁVIST, ŽÁRLIVOST, POCITY NENÁVISTI Holly je pro lidi, kteří jsou žárliví, zatvrzelí, bezcitní, plní záště a někdy mohou být až vzteklí.Často vnitřně trpí bez skutečných příčin. Je pro ně těžké otevřít své srdce lásce. Jejich negativní postoj pramení ze závisti, nenávisti a žárlivosti. Bolest však u nich může vznikat z vnitřní nejistoty a vede je k tomu, že mnoho věcí prožívají negativně a reagují agresivně. Neschopnost otevřít se lásce, je u nich kombinovaná se všeobecným pocitem vzteku na ostatní lidi. Holly je vhodná pro děti, které žárlí na své sourozence. Pozitivním potenciálem Holly je člověk, který je schopný dávat bez jakýchkoliv požadavků. Mají soucit, o lásku se dokážou laskavě podělit i s ostatními. Nejsou panovační, ani když se jedná o jejich vlastní problémy. S pocitem vnitřní harmonie mají opravdovou radost z úspěchu jiných. Dr. Bach napsal: „Holly nás chrání před vším, co není láska. Holly nám otevírá srdce a spojuje nás s božskou láskou.“

 

 

  

16. Zimolez – Honey suckle (Ochota + Hněv)

Jednoduše nemůžu čelit svým současným problémům, protože bych mohl ztratit svoji chladnokrevnost a udělat něco strašného. A než toto riskovat, raději setrvám u dobrých, šťastných věcí, které se mi přihodily v minulosti. Tak dokážu zůstat klidný a ovládat se. Nikdo už stejně nechce snášet jejich potlačovanou ZUZŘIVOST. A nejméně ze všech já sám!

 

Klíčová slova: UVĚZNĚN V MINULOSTI Honeysuckle je vhodný pro lidi, kteří silně lpí na svých vzpomínkách z minulosti. Tito lidé mají sklon žít v minulosti, ve stavu stýskání po domově nebo v nostalgii. Navzdory lítosti a žalu, nejsou schopni změnit současné okolnosti a svůj pohled orientují jen na minulost. Mohou být připoutáni ke ztrátě milovaného člověka, k lepším dnům v minulosti nebo nemohou překonat nějakou smutnou událost. Těžko překonávají úmrtí a v hovoru se neustále obrací do minulosti. Obzvlášť přínosným může být Honeysuckle v případě úmrtí, ztrátě pracovního místa, selhání v obchodním podnikání, ale i u starších, osamělých lidí. Pozitivním potenciálem Honeysuckle je schopnost žít v přítomnosti, nenechat se převálcovat minulostí, ale vnímat ji jako cennou zkušenost, ze které se můžeme poučit pro současnost. Stárnutí je akceptováno jako přirozený proces.

 

 

 

 

17. Habr – Horn Beam (Lhostejnost)

Ještě funguji, ale jen tak tak. Mentálně jsem vyčerpaný. Závazky, vztahy, to vše mě tak unavuje. A upřímně řečeno, to je ta jediná věc, která mi pomáhá vydržet. Když je člověk vyčerpaný, nikdo od něj moc neočekává a nežádá, aby udělal víc, než je schopen. Tímto způsobem není tak pravděpodobné, že selžu.

 

Klíčová slova: POCIT „PONDĚLNÍHO RÁNA“ Hornbeam je určen lidem, kteří se cítí vyčerpaně a jako vymačkaní, ale spíš na duševní než tělesné úrovni.Tito lidé se probouzí s pocitem skepse a pochybnostmi, zda zvládnou úkoly a povinnosti dne. Považují za obtížné čelit problémům nebo zvládnout denní program, i když obvykle všechno zvládají. Hornbeam je vhodný při přepracovanosti, při pocitu „lenosti“ nebo chybějících změnách v životě, jako i při přípravě na zkoušku (viz dále Olive). Nedostatek entuziasmu může někdy vést i k odkládání obchodních setkání. Spánek jim nepřináší žádné zotavení a při zotavování z nemocí pochybují o síle se uzdravit. Pozitivním potenciálem Hornbeam je vnitřní přesvědčení o své vlastní síle a schopnosti čelit „denní práci“. Živé znovuobnovení duševních schopností, vitality, čerstvosti a spontánnosti navrací radost ze života. Úkoly a povinnosti dne uchopí s energií a jasnou hlavou, přičemž dostatečný odpočinek tvoří rovnováhu s prací.

 

 

 

18. Netýkavka – Impatiens (Jednota + Odloučení)

Chci jednotu se vším a s každým. Ale vidím neustálé signály, že nejsem přijatelný, signály odmítnutí a nezájmu. Není to tím, že bych byl netrpělivý, je to tím, že si příliš uvědomuji, když mě vyloučí nebo popírají. Přirozeně, raději pracuju sám. Potom nemusím snášet ten příšerný pocit „odloučení“, který přichází s rozdíly v názorech a přesvědčeních.

Klíčová slova: NETRPĚLIVOST Impatiens je vhodná pro lidi, kteří jsou snadno podráždění. Jsou netrpěliví a všechno chtějí okamžitě vyřídit. Při mluvení a myšlenkových pochodech během dne nasazují rychlé tempo.Jejich vlastní kompetence a výkonnost vede k tomu, že jsou frustrováni a podrážděni pomalejšími kolegy, a proto upřednostňují individuální práci. Jsou nezávislí a nenávidí ztrácení času, často dokončují věty partnerů, se kterými mluví. Může u nich docházet k výbuchu temperamentu, který ale rychle odezní. V nemoci jsou neklidnými a podrážděnými pacienty. Často jsou nervózní a neklidní. Jejich ukvapenost může vést i k nehodám. Pozitivním potenciálem Impatiens je člověk, který je rozhodný a spontánní, kterého myšlenkové pochody a jednání není tak ukvapené. Je uvolněný a dobře naladěný i vůči svému okolí, má porozumění i trpělivost s jinými, kteří jsou pomalejší. Obtížné problémy řeší diplomaticky a v klidu.

 

 

19. Modřín – Larch (Nepřátelství)

Proč se o něco pokoušet, když stejně prohraješ? Můj způsob, jak neztratit kontrolu, je nedělat vůbec nic. Ale je to moje cesta. Já jsem nepřátelský k sobě, ne k vám. Budu tleskat vašim úspěchům, jen neočekávejte, že já budu nějaké mít. Už to mám sečtené, nepřítelem jsem já.

 

Klíčová slova: NEDOSTATEK SEBEDŮVĚRY Larch je určen pro lidi, kteří mají málo sebevědomí, a tak se ze strachu ani nepokouší cokoliv uskutečnit.Dominuje u nich pocit méněcennosti, ačkoliv mají určité schopnosti. Ty ale popírají, aby se vyhnuli nezdaru a selhání. Larch je užitečný i při chybějící sebedůvěře u zkoušek, pracovním pohovoru, řidičských zkouškách atd… (viz také Rescue Remedy). Pozitivním potenciálem Larch jsou odhodlaní, schopní lidé s reálným pocitem sebedůvěry, kteří se nebojí nezdarů či neúspěchů. Jsou si vědomi svého potenciálu a podnikají všechno proto, aby ho mohli vyjádřit. Jsou energičtí a připravení riskovat. Slovo „to nemůžu“, z jejich slovníku mizí. Vlastní kritické schopnosti používají také moudře.

 

 

 

20. Kejklířka – Mimulus (Jednota a odloučení)

Jsem stydlivý, krajně stydlivý. Přetrpěl jsem příliš mnoho odmítnutí na to, abych se znovu vystavil takovému nebezpečí. Jak velice toužím najít jednotu s ostatními lidmi! Místo toho cítím mezi námi zeď. Oni jsou na jedné straně, já na druhé, úplně osamělí, vyloučený. Cítím se tak oddělený od emocí. Od sebe samého, skutečně.

Klíčová slova: FOBIE, STRACH ZE ZNÁMÝCH VĚCÍ Mimulus, pomáhá lidem, kteří trpí konkrétními strachy a fobiemi. Mohou to být strachy z nemoci, smrti, nehod, bolesti, tmy, zimy, chudoby, jiných lidí, určitých zvířat (např.pavouků), z mluvení na veřejnosti, ztráty přátel nebo pracovního místa, návštěvy zubaře.Mimulus je vhodný pro lidi, jejichž strachy jsou zcela určité. Mohou být umělecky nebo jiným způsobem nadaní, jsou ale stydliví a uzavření do sebe, v přítomnosti jiných lidí mohou být zamlklí. K jejich problémům může patřit koktání, červenání, nervózní smích atd… Mimulus může pomáhat stydlivým, plachým a citlivým dětem, které se bojí například tmy nebo zvířat (viz dále Larch). Pozitivním potenciálem Mimulus jsou lidé, kteří jsou natolik stateční, že zkouškám a potížím čelí s humorem a důvěrou. Tito lidé se umí obhájit a mají vlastní emoce pod kontrolou, takže si mohou užívat život beze strachu.

 

 

21. Hořčice – Mustard ( Lhostejnost)

Většinou jsem NALADĚNÝ na svůj svět, osobně i profesionálně. Potom se najednou něco stane a já „upadnu v nemilost“. Je to jako spadnout do jámy, ze které není úniku. Vypadnu, stáhnu se a nechci nikoho vidět a nic dělat. Někdy to trvá hodiny, někdy dny nebo dokonce déle. Potom se najednou cítím opět naladěný – schopný fungovat, jsem opět aktivní.

Klíčová slova: HLUBOKÁ ZÁDUMČIVOST BEZ KONKRÉTNÍ PŘÍČINY Mustard pomáhá při depresi a stavech hlubokého smutku, které se objeví znenadání a bez patrného důvodu a stejně tak neočekávaně zmizí. Tento pocit zádumčivosti se může navenek projevit docela závažně. Objeví se jako studená tmavá mlha, která všechno zahalí a udusí a zničí normální radost. Zádumčivost a melancholie ovládnou celou osobnost a duševní život člověka a nelze je setřást. Pozitivním potenciálem Mustard je znovu rozvinout životní radost, znovu objevit pocity vnitřní stability a klidu, které se nedají jen tak lehce zničit.

 

 

22. Dub – Oak (Nepřatelství)

Hraji si na siláka, když se cítím ohrožený. To je můj způsob, jak si dokázat vlastní hodnotu. Dokonce i v beznadějné situaci se dám do boje, protože já jsem ten, který vždycky přežije – skála Gibraltaru. Hádám, že právě proto ostatní očekávají, že spolu se svým břemenem potáhnu na ramenech jejich. Až příliš často jsem tak hloupý, že to udělám. Opět zneužitý! Už bych opravdu chtěl nějaké ocenění!

 

Klíčová slova: BOJUJE DÁL I PŘES VYČERPANOST Oak je vhodný pro lidi, kteří jsou za normálních okolností silní, stateční a spolehliví, které však vnitřní síla opouští a na její místo nastupuje vyčerpání. Pracují však dál a ignorují vyčerpání. Jsou hnáni silným smyslem pro povinnost pomáhat jiným lidem. Jsou spolehliví, vědomí si povinností, trpěliví a dřou se bez toho, aby si dopřáli odpočinek. Pracují i při plném vyčerpání tvrdohlavě dál (viz též Rock Water a Vervain). Tento vzniklý úbytek vnitřních sil může vést až k depresivní sklíčenosti, frustraci a jiným stresovým symptomům. I když nemoc prožívají jako selhání, koncentrovaně pracují na uzdravení. Pozitivní potenciál Oak jsou obvykle silní lidé, kteří jsou často hlavní oporou rodiny nebo v zaměstnání. Disponují obrovskou vytrvalostí, houževnatostí, trpělivostí a zásobami energie a mohou tak odolávat velké zátěži a stresu. Oak obnovuje jejich energii a pomáhá jim pochopit, že i navzdory všem povinnostem si potřebují nechat čas na odpočinek a uspokojení vlastních potřeb.

 

 

23. Oliva – Olive (Odloučení)

Velice usilovná práce, přetrvávající stres nebo nemoc mě fyzicky vyčerpávají. Jistě, v takových chvílích se unaví i moje mysl, ale to má fyzickou příčinu. Pocit odloučení pramení v mém těle. Nezdá se mi, že mi ještě patří. Chci si jen vlézt do postele a přehodit peřinu přes hlavu.

 

Klíčová slova: NEDOSTATEK ENERGIE

 

Oliva je vhodná pro lidi, kteří jsou tělesně i duševně vyhořelí a kteří jsou

dlouhodobě vyčerpáni osobními problémy, intenzivním studiem nebo

prací, dlouhou nemocí nebo dlouhou péčí o jiného člověka.Oliva je

obzvlášť nutná v období rekonvalescence.

Oliva je prospěšná v situacích, kdy vyčerpání dohání člověka k slzám, a

když všechny jeho rezervy síly a energie jsou úplně na dně. Všechno se stává enormní

námahou, těžké vysílení přichází i po malé zátěži. Chybí životní radost. Práce nebo aktivity ve

volném čase, které přinášely předtím tolik zábavy, jsou nezajímavé a jsou jen další zátěží.

U těchto lidí často vzniká i potřeba dlouhého spánku a nadměrná únava vede k tomu, že tělo

nefunguje tak, jak by mělo.

 

Pozitivním potenciálem Olive je znovuobnovení sil, vitality a zájmu o život. Lidé v

pozitivním stavu již nevyčerpávají své vlastní rezervy sil, ale naslouchají svému vnitřnímu

hlasu a vnímají potřeby vlastního těla. Zůstávají vnitřně klidní a vyrovnaní.

 

 

 

24. Borovice – Pine (odloučení)

Žiji svými chybami a prohrami. Opravdu jsem jimi posedlý. Je to jaký bych se nikdy nepředvedl tak dobře, jak si přeji. Ostatní mi říkají, že se dívám příliš vysoko, že moje ideály jsou nereálné. Nerozumějí tomu. Až dosáhnu svých ideálů, najdu sám sebe. Do té doby musím pokračovat a zkoušet dál - bez ohledu na cenu, kterou zaplatím strachem a pocitem viny. Musím dosáhnout dokonalosti. Život bez dokonalosti je jako umírání bez smrti.

 

Klíčová slova: VÝČITKY, POCITY VINY Pine je vhodná pro lidi, kteří mají silné pocity viny a dělají si výčitky. Viní se za chyby ostatních – vlastně za všechny věci, které nejdou správně a dobře. Ovládá je pocit bezcennosti a nedůstojnosti. Jejich komplex viny a pocit studu se netýká nutně skutečného pochybení a ničí každou radost ze života. Vzbuzují zdání pokory a pořád se za všechno omlouvají, i nemoc je důvodem k omluvě. Mnohokrát mají pocit, že si nemoc nebo bolest zaslouží. Pozitivním potenciálem Pine je ohodnocení a akceptování realistické zodpovědnosti a rozvoj zdravého posuzování. Pozitivní lidé typu Pine akceptují a respektují sami sebe ve stejné míře jako jiné lidi, bez přehnaného a odmítavého posuzování. Dr. Bach napsal o Pine: „Jen jeden náznak odmítnutí sebe sama nebo jiných lidí je náznakem odmítnutí univerzální lásky, omezením našich sil, univerzální lásky, která proudí skrze nás k jiným.“

 

 

 

25. Jírovec červený – Red Chestnut (Odloučení a Jednota)

Lidé mě viní z toho, že se příliš zabezpečuji. A také mě kritizují, že úzkostlivě sleduji, aby se i ostatní měli dobře. Ale když se člověk cítí tak ztracený sám pro sebe, všechno o co se musí starat, jsou ostatní lidé. Záleží jen na tom, udělat ze světa lepší místo, kde by jiní žili a byli šťastní. Možná právě v tom najdu jednotu s nimi, když ji nemohu najít v sobě.

 

Klíčová slova: STRACH NEBO PŘÍLIŠNÁ PÉČE O DRUHÉ Red Chestnut je pro lidi, kteří mají přehnané strachy o blaho jiných, obzvlášť o rodinu a blízké přátele. Obávají se, že jejich milovanému se stane to nejhorší, že menší potíž může vést k vážné nemoci, že si dítě při hře ublíží nebo že cestou na dovolenou spadne letadlo. K tomu se přidává nervozita a starost o problémy jiných lidí. Často je to postoj, který se objevuje u lidí, kteří o někoho pečují,u zdravotních sester nebo u lidí pracujících v oblasti poradenství. Pozitivním potenciálem Red Chestnut je schopnost starat se o druhé se soucitem a beze strachu. V naléhavých situacích zachovávají fyzický i duševní klid a svým pozitivním působením na jiné je posílí a uklidní. Bez toho, aby se vnucovali jiným lidem, poskytnou kdykoliv rádi vyžádanou pomoc.

 

 

 

26. Devaterník – Rock Rose (žal a pocit viny)

Během konfliktních situací nebo nepředvídaných událostí jsem v pořádku, ale potom jsem vyděšený. Je to jako by se to „nejhorší“ mělo stát mě – jako bych stále čekal, že budu potrestaný nebo sražený k zemi. Proč, to nevím. V mém podvědomí musí být uzavřené velké množství žalu a pocitu viny. Netroufám si věnovat tomu pozornost. Iracionální strach je bezpečnější než iracionální sebeodsouzení, ne?

 

Klíčová slova: HLUBOKÉ, OBROVSKÉ STRACHY Rock Rose je vhodný v případech hlubokých otřesů, způsobených například nehodou, ve které je člověk jejím přímým účastníkem, svědkem nebo těsně unikne podobné události. V akutních případech, jakými jsou přírodní katastrofy, náhlá nemoc nebo přepadení, převládá u člověka pocit bezmocnosti a ochromení hrůzou. Podobný stav zděšení se objevuje i u nočních můr (viz též Aspen a Rescue Remedy). Stav Rock Rose trvá poměrně krátkou dobu a vztahuje se ke konkrétní krizové situaci. Pozitivním potenciálem Rock Rose je odvaha a duchapřítomnost člověka, který je připravený i v naléhavých situacích zachovat klid.

 

 

27. Skalní (pramenitá) voda - Rock Wather (Mrzutost, odpor)

Lidé si myslí, že jsem nepřizpůsobivý, dokonce nerozumný, když přijde na to žít ne zcela v souladu s předpisy. Možná. Nakonec, jestli je to tak, vztahuje se to pouze na mě (a na ty, jejichž životy přímo řídím). Na druhé straně, tento svět by byl lepší místo k životu, kdyby se každý snažil být tak zodpovědný jako já. Ve skutečnosti jsem popřel svoje vlastní pocity, abych se stal živým svědectvím toho, jak dělat „správné věci, správným způsobem“. To si zaslouží úctu, ne mrzutost.

 

Klíčová slova: NEPRUŽNOST, SEBEZAPŘENÍ Rock Water je vhodná pro lidi, kteří jsou nepružní, kladou na sebe velké požadavky a potlačují vlastní vitální potřeby.Jejich železná disciplína může vést až k sebemučení. Tak například strnule následují diety, cvičební programy, pracovní postupy i duchovní disciplíny. Jejich myšlení ovládají utkvělé a dogmatické myšlenky týkající se náboženství, výživy, morálky a politiky. I když se ostatním lidem nepletou do života, vlastním úsilím po dokonalosti rádi vytváří příklad pro ostatní. Navzdory přehnané svědomitosti a četné přepracovanosti je nevedou jejich vlastní výsledky k vnitřní spokojenosti. Obětovávají se a potlačují a cítí se sebou zklamaní, pokud se jejich vysoké ideály nenaplňují. Pozitivním potenciálem Rock Water je člověk s vysokými ideály a současně i duševní pružností. Je schopen měnit vlastní názory a vzdát se svých dosud oblíbených teorií. Převládá u nich názor, že vnitřní harmonie je silnější než vnější, vynucené disciplinované chování a tím se mohou opět vrátit k životní radosti.

 

 

 

28. Chmerek – Scleranthus (Naladění)

Opravdu nejsem nerozhodný, rozporuplný nebo „ neproduktivní“. Je to jen proto, že jsem naladěný na „obě strany“, když dojde ke konfliktům a sporům. To mě SKUTEČNĚ nutí cítit nejistotu v souvislosti s tím, co je nejlepší pro mne. Někdy se cítím tak nejistý svým vlastním postavením, že se musím stát lhostejným, abych ochránil sám sebe. Dostanu-li se mezi dvě protichůdné síly, cítím se úplně znehybnělý.

 

Klíčová slova: NEJISTOTA, NEROZHODNOST Scleranthus je vhodný pro lidi trpící nerozhodností. Těžce se rozhodují, obzvlášť tehdy, když se musí rozhodnout mezi dvěma věcmi. Chybí jim vnitřní vyrovnanost a rovnováha. Jejich roztěkaná mysl a nerozhodnost vedou k tomu, že v rozhovorech znenadání skáčí z jednoho tématu na druhé. Jejich nálada je proměnlivá a kolísá mezi extrémy. Od radosti přeskočí k smutku, od energie k apatii, od optimismu k pesimismu, od úsměvu k pláči. Pokud tito lidé neprohlédnou převládající nejistotu, může tento kolísavý pohled na věci vést k nespolehlivosti, plýtvání časem a k promeškání šancí. Pozitivním potenciálem Scleranthus jsou lidé, kteří se vyznačují sebejistotou a rozhodností, zachovávají si vnitřní rovnováhu v každé situaci. Jsou schopni dělat rychlá rozhodnutí a potřebné kroky, aby obstáli na své životní cestě.

 

 

 

29. Snědek – Star of Betlehem (+ Jednota)

Cítím se zcela oddělený sám od sebe. To, co se děje je příliš zdrcující na to, aby se s tím dalo něco dělat. Ať už je příčina jakákoliv, tělesná, nebo duševní, jsem oddělený od svého života, od svého osudu. Vím, že je to nesmyslné, je to naprostý ústup, ale já se cítím tak zcela sám, tak prázdný! Potřebuji pomoc, abych se znovu spojil se sebou samým a potřebuji ji právě teď.

 

Klíčová slova: NÁSLEDKY ŠOKŮ Star of Bethlehem je vhodný při duševním nebo fyzickém traumatu, které vzniká následkem nehod, neblahé zprávy, úmrtí, náhlého zklamání nebo šokem. Ačkoliv jeho ideální použití je okamžitě po události, znamenitě se hodí i na požděné následky, které se mohou po letech projevit ve formě fyzických symptomů. U lidí může nastat vnitřní otupělost a vnitřní stažení, spojené s pocitem ztráty a tiché bolesti. Star of Bethlehem je důležitou součástí Rescue Remedy a je vhodný pro matku i pro dítě bezprostředně po porodu. Pozitivním potenciálem Star of Bethlehem je „neutralizace“ bezprostředních nebo opožděných následků šoků. Tyto prožitky se mohou pak lépe zpracovat. Dr. Bach popsal tento květový koncentrát jako„útěchu a úlevu při bolesti a zármutku“.

 

 

 

30. Jedlý kaštan – Sweet chestnut (Jednota a odloučení)

Už dávno jsem překročil své hranice schopnosti snášet utrpení. Už pouze existuji a toto moje bytí je absolutně prázdné. Můj život nic neznamená, já nic neznamenám. Nikde žádná naděje na záchranu ani zvenku, ani zevnitř. Ani sebevražda by neznamenala změnu. Cítím se, jako bych už byl mrtvý.

 

Klíčová slova: EXTRÉMNÍ VNITŘNÍ DUŠEVNÍ ÚTRAPY Sweet Chestnut je vhodný pro lidi, kteří trpí extrémními vnitřními útrapami, popsané Dr. Bachem jako „beznadějná zoufalost lidí, kteří věří, že dosáhli hranice snesitelnosti“.Může se projevit hlubokým smutkem, kterým se cítí trpitelé zcela zničeni. Sklíčenost doprovází pocity osamělosti a izolace, zatímco budoucnost se jeví jako tmavá a naprosto beznadějná. Sweet Chestnut se může použít i při pocitech vznikajících krátce před nervovým zhroucením, ale bez sebevražedných myšlenek. U lidí může převládat pocit, že je opustil bůh i svět. Tento stav může být následkem úmrtí nebo dlouhého a těžkého životního období, které bylo snášeno statečně a bez naříkání. Pozitivním potenciálem Sweet Chestnut je osvobodit se od zoufalství a sklíčenosti. I když se vnější okolnosti nemusí změnit, člověk jim může čelit s optimismem a vnitřní vyrovnaností. Rozvoj se posílí objevením nebo znovunabytím víry ve vyšší moc nebo pocitem vnitřní jistoty.

 

 

31. Sporýš – Vervain (Mrzutost, Odpor)

To víte, že jsem podrážděný! Svět je zalidněný dubovými palicemi a zakletý omezeností VIDĚNÍ - to mi brání v tom, abych dělal to, co já chci! Nenávidím překážky a ty, kteří je vytvářejí. Kvůli nim nemohu v noci spát stresem a vypětím. Bože, jak já nesnáším to stádo hlupáků, se kterými musím jednat.

 

Klíčová slova: PŘÍLIŠNÉ NADŠENÍ

Vervain je vhodný pro lidi, kteří mají fixní principy a představy, které jsou podle jejich vnitřního přesvědčení absolutně správné a které zřídkakdy mění. Jejich neústupné odhodlání může vést k přetížení a k silnému vnitřnímu napětí až křečovitému stažení. Jejich přehnaná snaha i v nepatrné činnosti je často vede až za hranice vlastních sil. Duševně předbíhají události, berou si na sebe mnoho práce a snaží se najednou vyřídit hodně úkolů.

Tito lidé mají silnou vůli a reprezentují neoblomný názor. Často mají silný smysl pro spravedlnost a jsou obzvlášť ostražití vůči nespravedlnosti.

Jejich silná duševní aktivita jakož i neschopnost a neochota odpočívat vede často k nespavosti. V zásadních diskusích reagují lehce frustrovaně, podrážděně nebo rozzlobeně.

Pozitivním potenciálem Vervain jsou lidé, kteří reagují tolerantně, pokojně a rozumně a jsou schopni i odpočívat. Ačkoliv si udržují pevné názory, jsou schopni je měnit a ne je jiným lidem vnucovat.

 

 

32. Hroznové víno Vine (Mrzutost odpor + strach ze ztráty)

Myslí si, že se měli zle, co? Tak u mě jim bude ještě hůř! Buď udělají svojí práci správně, nebo budou nést následky. Jestli si myslí, že se mnou mohou manipulovat, strašně se pletou. Už mě doběhli lepší než oni, ale to se nikdy nebude opakovat. Nikdy!

 

Klíčová slova: SILNÁ DOMINANCE, NEPRUŽNOST Vine je vhodný pro lidi, kteří chtějí dominovat ostatním. Jsou ctižádostiví a mají často obrovské schopnosti anebo jsou velice nadaní, ale tyto nepochybně existující schopnosti využívají k dominanci nebo komandování ostatních. Vnitřně zastávají názor, že všechno vědí lépe, kdežto ostatní lidi shazují. I když se nesnaží ostatní lidi přeměnit, nedbají na jejich přání a názory. Vyžadují a očekávají absolutní poslušnost. Jsou agresivní a pyšní a mohou velmi hladově toužit po moci. V extrémních případech se to projevuje v tvrdosti, krutosti a v absolutní míře bezcitnosti. Dobrým příkladem jsou rodiče nebo nadřízení, kteří vládnou železnou rukou, političtí diktátoři, kteří nasadí všechny prostředky k tomu, aby prosadili své vlastní cíle, nebo školní tyrani, kteří drží ostatní děti pod agresivním nátlakem. Pozitivním potenciálem Vine jsou lidé, kteří navzdory své silné osobnosti nepotřebují dominovat nad ostatními. Jsou schopni rozpoznat a ocenit dobro v ostatních lidech. Velkoryse povzbuzují a vedou ostatní bez toho, aby je potřebovali kontrolovat a vládnout jim.

 

 

 

33. Vlašský ořech – Walnut (Žal a pocit viny) 

Dosud se mi podařilo přežít jen proto, že jsem ukoval bezpečný, ochranný pancíř z bolesti, kterou mi život přinesl. Nemohu důvěřovat nikomu, ani žádnému vnějšímu vlivu. Už jsem prožil příliš mnoho žalu. Svoje postavení jsem za nesmírnou cenu získal sebe-disciplínou a potlačením svých pocitů. A nechci to teď všechno zahodit. Proto odolávám téměř všem změnám.

 

Klíčová slova: OCHRANA PŘED ZMĚNAMI A VNĚJŠÍMI VLIVY Walnut je vhodný pro lidi, kteří se jen ztěžka přizpůsobují změnám nebo jsou ve velké míře přecitlivělí na určité myšlenky, nálady a vlivy. Je to květ pro období velkých životních změn – jako je dětství, puberta, těhotenství, rozvod, klimakterium, změna víry, změna zaměstnání nebo bydlení, odpoutání se od starých vazeb, návyků a omezení. Patří sem i změny způsobené pocitem viny, ztrátou přátel a obvyklých životních poměrů, stářím, smutkem, strachem ze smrti a pod… Tito lidé mají jasné ideály a cíle a snahu v životě se posouvat kupředu. Této jejich snaze však stojí v cestě nebo ji ztěžuje vliv silnější osobnosti, omezující okolnosti, rodina nebo vzpomínky. Pozitivním potenciálem Walnut je odhodlané následování vlastní životní cesty. Osvobozením od minulosti mohou tito lidé učinit potřebné změny v životě. Jsou schopni prosadit své plány i navzdory posměchu, zklamání, skleslosti i námitkám ostatních. Walnut poskytuje odolnost, stabilitu a pomáhá chránit před vlivy jiných lidí.

 

 

 

34. Žebratka bahenní – Watter Violet

Lidé říkají, že jsem „hrdý a pyšný“. Ve světě intelektuální průměrnosti, jaký může být lepší způsob uchránit se od plýtvání časem? Já toho opravdu vím víc než většina lidí a vážím si toho. Ze stejného důvodu snáším svoje zármutky pěkně v tichosti, pokud nejsem v přítomnosti sobě rovného. Spíš než házet perly sviním, raději jsem si zvolil trávit čas o samotě. To je záruka, že jsem s někým, kdo se mi vyrovná.

 

Klíčová slova: HRDOST, POCIT NADŘAZENOSTI Water Violet je vhodná pro lidi, kteří jsou považováni za chytré, klidné a schopné.Jako mírní, v soukromé sféře vážení lidé, jsou často žádáni o radu, ale nikdy nevnucují ostatním své názory a přání. Jsou vzdělaní, vědí o svých vlastních schopnostech a mají pocit nadřazenosti. V extrémních případech to může vést až k distancování se, čímž vytvářejí dojem pyšného, pohrdavého člověka, povýšeného nad ostatní. Při stavech únavy a vyčerpanosti mají sklony táhnout se do sebe, takže jejich chování může působit chladně a nespolečensky. Svoje utrpení si uchovávají sami pro sebe. Nehledají pomoc u druhých a proto mohou působit citově chladně. Je pro ně těžké se jiným otevřít. Raději se schovávají za svoji klidnou, trpělivou tvář. Pozitivním potenciálem Water Violet jsou lidé s otevřeným a srdečným chováním vůči druhým lidem, přičemž si uchovávají svojí vlastní důstojnost a postavení. Jsou rádi, když mohou nechat i druhé profitovat ze svých vlastních poznatků a znalostí, když mohou druhým klidně a trpělivě porozumět v jejich problémech a těžkostech. Často vkládají svůj vlastní talent do služby druhým, například jako poradci nebo učitelé.

 

 

 

35. Bílý kaštan – White Chestnut (Nepřátelství)

Každodenní životní boj mi zabírá příliš mnoho času. Neustále se zaobírám sužujícími myšlenkami – co jsem měl říci, co jsem měl udělat, protože nepřítel mě nutí ustupovat. Hádám se s nimi, když jsem s nimi, a se sebou samým, když jsem sám. Nenávidím to, co se děje, ale i když nevyhraji celou tuto prokletou válku, jsem si jistý, že ji neprohraji.

 

Klíčová slova: NECHTĚNÉ MYŠLENKY, SAMOMLUVA White Chestnut je vhodný pro lidi, kteří trpí nutkavými, neklidnými myšlenkami, které nemohou dostat pod kontrolu.Negativní události nebo výměny názorů nemohou zpracovat, takže je v mysli neustále znovu prožívají. Neodbytné, nechtěné myšlenky, vnitřní diskuse a rozhovory se přehrávají dokola jako zaseknutá gramofonová deska, způsobují vnitřní neklid. Během dne je těžké se na něco koncentrovat a v noci je těžké naladit se na spánek. Následně tak může vzniknou dojem, že člověk je nepozorný, například když neodpovídá na položenou otázku (viz též Clematis). Pozitivním potenciálem White Chestnut je vyrovnanost a vnitřní klid. Hlava je jasná, myšlenky opět pod kontrolou a člověk se může věnovat řešení vzniklého problému. Trýznivé starosti jsou nahrazeny uvědoměním si pozitivního výsledku.

 

 

 

36. Oves hluchý – Wild Oat (Lhostejnost)

Nespokojenost s mými životními rozhodnutími mě nechává zcela nejistého v tom, co bych měl skutečně dělat a s kým. Co mě ještě více skličuje – jsem bystrý, schopný, ambiciózní – to mi jen ztěžuje snášet moji nerozhodnost. Neexistuje ospravedlnění pro takovou lhostejnost k potřebám mého „skutečného vyššího já“, ale tak je to právě teď.

 

Klíčová slova: NEJISTOTA OHLEDNĚ SPRÁVNÉHO ŽIVOTNÍHO ÚKOLU Wild Oat je důležitý pro lidi, kteří se dostali ve svém životě na křižovatku a není jim zcela jasné, kterým směrem se vydat.I když jsou ctižádostiví a vybavení nespočetným talentem a schopnostmi, plýtvají tím vším kvůli nedostatku jasných představ o svém cíli. Mohou vyzkoušet několik aměstnání, jsou ale rychle znudění a věcmi znechucení a nechají se raději pohánět. Zároveň jsou si vědomi, že jim život utíká a dostavuje se proto u nich pocit frustrace a nespokojenosti (viz též Cerato a Scleranthus). Wild Oat pomáhá i při důležitém rozhodování, jako například při volbě povolání. Pozitivním potenciálem Wild Oat je jasná představa o vlastním životním úkolu, spojená s pozitivními myšlenkami a cíli, i schopnost rozhodnout se pro správnou životní cestu. Talent je konstruktivně využíván. Vzhledem k mnohostrannému talentu mohou se tito lidé paralelně věnovat hned několika životním drahám. Protože se nevzdávají, nevzniká u nich již více dlouhá chvíle.

 

 

 

37. Šípková růže – Wild Rose (Sebejistota)

Sebejistota? Tu jsem dávno ztratil. Když nemůžeš hru vyhrát, nahraj ji. Je lepší v životě rezignovat než riskovat, že tvoje ego bude úplně ubité. Nestěžuju si na to, jen s tím žiji, den co den. Je to můj osud, moje břemeno, moje ztráta.

 

Wild Rose je vhodná pro lidi, kteří rezignovali na nepříjemnou situaci. Tím může být nemoc, monotónní životní situace nebo nevhodné zaměstnání. Tito lidé si nestěžují a jsou apatičtí, než by se znovu uzdravili, než aby změnili zaměstnání nebo se těšili z jednoduchých věcí života. I když jsou jejich životní poměry vším jiným než uspokojivými, nenachází se u nich skutečný pocit neštěstí. Tak nevynakládají žádné úsilí, aby okolnosti změnili. Tím dělají tito lidé na ostatní nudný a neradostný dojem, že nejsou schopni využít svůj potenciál. V nemoci rychle vzdávají svůj boj. Diagnózy jako „ s tím se musíte naučit žít“ přijímají velmi rychle a akceptují jako něco, co je dávno dané. Tito lidé reagují rezignací namísto deprese a akceptují život takový jaký je. Chybí jim průbojnost a ambice.

Pozitivní potenciál Wild Rose se projevuje v živém zájmu o život, práci a svět vůbec. Rezignace ustoupila ambicím a cílevědomosti, touze po zdraví a dobrých přátelích. Akceptují, že zodpovědnost za život a životní okolnosti leží v jejich rukách. S iniciativou provádějí změny.

 

 

 

38. Vrba – Willow (Žal a pocit viny)

Odmítám přijmout jakoukoliv zodpovědnost za tuto prohru! Je to jejich chyba, oni si zaslouží, aby byli obviněni. Obzvláště po všem tom žalu co mi způsobili. Nezasloužím si trpět! Nezasloužím si pocit viny! Možná si mě osud vybral, abych prohrával. Jestli je tomu tak, prohraji, ale ne proto, že by to byla moje vina. Jde to na jejich hlavu.

 

Klíčová slova: ZATRPKLOST Willow pomáhá lidem, kteří prožívají nespokojenost a hněv, sebelítost a zatrpklost. Téměř každý měl někdy pocit, že je v určitých okolnostech bezmocný. Tento Bachův květ pomáhá tyto pocity hněvu a rozmrzelosti neutralizovat, aby znovu získal humor a smysl pro odhad věcí. Willow pomáhá při pocitu, že život člověka o něco ukrátil nebo že je bezbrannou obětí, že si zaslouží lepší zacházení. Lidé, kteří se v tomto negativním postoji nachází, závidí druhým věci jako je štěstí, zdraví, radost nebo úspěch. To se může projevit v jejich špatné náladě, vznětlivosti a zatrpklém postoji Pokud jsou tito lidé nemocní, je s nimi těžké zacházení, protože nikdy nejsou s ničím spokojeni. Mají sklony k tomu, vidět se jako oběť. Jakékoliv zlepšení připouští jen s nechutí. Neustálá zloba oslabuje jejich celkovou vitalitu a může všeobecně vést k zhoršení zdraví. Pozitivní potenciál Willow se projevuje v tom, že jsou schopni odpustit a zapomenout minulé nespravedlnosti, takže si život mohou znovu užívat. Tímto způsobem si přitahují pozitivní životní okolnosti a vztahy. Dřívější „oběť“ bere svůj osud sama do vlastních rukou.

 

 

 

39 . RESCUE – životodárné kapky! ( Antagonismus + strach ze ztráty)

Pozor, VYJÍMEČNÝ STAV! Stalo se něco strašného! Jsme krajně frustrovaný! Jsem hloupě vyděšený, protože jsem se přestal ovládat a nemohu si pomoci. Pomozte mi. POMOZTE MI HNED!